Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Τι προβλέπουν οι εγκύκλιοι για το καθεστώς της εφεδρείας

Έτοιμες είναι οι εγκύκλιοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το καθεστώς εφεδρείας, όπου θα υπαχθούν σε πρώτη φάση 24.000 υπάλληλοι του Δημοσίου. Οι θέσεις τους καταργούνται, όπως και οι περίπου 150.000 κενές οργανικές θέσεις

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα έχουν συνταχθεί από τις διευθύνσεις προσωπικού των δημοσίων οργανισμών οι "λίστες" με τους 20.000 μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους που θα τεθούν σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εφεδρείας αντίστοιχα από την 1η Δεκεμβρίου, όπως προβλέπουν οι σχετικές εγκύκλιοι που έχει ήδη ετοιμάσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Επίσης, θα "βγουν" υποχρεωτικά στη σύνταξη μέχρι τα τέλη Νοέμβρη περίπου 4.000 μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα χρόνια υπηρεσίας και έχουν αιτηθεί να παραμείνουν στις θέσεις τους για 3 χρόνια. Το μέτρο θα εφαρμοστεί μόνο το 2011, προκειμένου να τεθούν συνολικά σε εφεδρεία μέχρι τέλος του έτους 30.000 εργαζόμενοι από τον στενό και "ευρύτερο" δημόσιο τομέα.

Η εφεδρεία συνοδεύεται με την κατάργηση των οργανικών θέσεων που καταλάμβαναν οι «αποχωρήσαντες» υπάλληλοι, καθώς επίσης και με την κατάργηση του συνόλου των περίπου 150.000 κενών οργανικών θέσεων στο Δημόσιο.

Οι εφαρμοστικές και ερμηνευτικές εγκύκλιοι, που αποκαλύπτει το «Έθνος», θα αποσταλούν στις υπηρεσίες πιθανότατα και σήμερα, εφόσον δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο «πολυνόμος» που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Η προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα για το μόνιμο προσωπικό ή εφεδρεία για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου θα εφαρμοστεί από τις αρχές Δεκεμβρίου για τους εργαζομένους στα υπουργεία, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ, στις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις, στις ανεξάρτητες αρχές και στα ΝΠΙΔ, στις ΑΕ του Δημοσίου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου οι διευθύνσεις προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν συντάξει πίνακες με τους υπαλλήλους που, αν και έχουν συμπληρώσει τα έτη προϋπηρεσίας και το ηλικιακό όριο, έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος παραμονής στην υπηρεσία μέχρι και 3 έτη.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, που υπολογίζονται σε 3-4.000, απολύονται αυτοδίκαια και ξεκινούν τις διαδικασίες για τη συνταξιοδότησή τους. Όσοι ανήκουν σε κλάδους εργαζομένων που εξαιρούνται των διατάξεων μπορούν να καταθέσουν αίτηση εξαίρεσης μέχρι την 20ή Νοεμβρίου του 2011. Οι διευθύνσεις προσωπικού μπορούν να εκδώσουν απόφαση εξαίρεσης εάν οι υπάλληλοι ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα όπου είχαν πάρει άδεια για να εργαστούν.

Επίσης, καταργούνται οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν με διαπιστωτική πράξη που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου ή της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.

Παράλληλα, θα συνταχθούν πίνακες με τους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστο 33 χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και είναι τουλάχιστον 53 ετών, οι οποίοι θα απολυθούν μέχρι την1η-12-2011 από την υπηρεσία με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου γενικού γραμματέα και θα τίθενται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας. Αντίστοιχα, όσοι ανήκουν σε κλάδους που εξαιρούνται της «εφεδρείας» θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι την 20ή Νοεμβρίου 2011.
ΠΗΓΗ: ΤΟ ΕΘΝΟΣ
_

Δεν υπάρχουν σχόλια: