Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Πρόστιμα σε όσους δεν ζητούν απόδειξη

Στο κυνήγι των αποδείξεων θα επιδίδονται οι πολίτες. Μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Πρόστιμο 100 ευρώ στις "μαύρες αγορές". Σε ποιες περιπτώσεις μειώνεται στο 50% το ποσό
Το πρόστιμο στους καταναλωτές οι οποίοι δεν θα ζητούν απόδειξη από τις επιχειρήσεις ή τους επαγγελματίες με τους οποίους συναλλάσσονται προτίθεται να επαναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να τονώσει το "κίνημα των αποδείξεων".

Όποιος συλλαμβάνεται να ψωνίζει με "μαύρα" θα πληρώνει 100 ευρώ. Προβλέπεται επίσης ότι σε περίπτωση που θα αποδεχτεί την παράβαση και προσέλθει εντός 10 ημερών στην εφορία για να πληρώσει, το πρόστιμο θα περιορίζεται κατά 50% δηλαδή στα 50 ευρώ.

Το πρόστιμο στους καταναλωτές που δεν θα ζητούν απόδειξη, είναι μια από τις διατάξεις που μελετάται να ενσωματωθούν στο νέο ποινολόγιο της εφορίας. Το ποινολόγιο θα περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις όπως για παράδειγμα τη μείωση των προστίμων για όσους συλλαμβάνονται με πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Σήμερα, τα πρόστιμα διαμορφώνονται στο 200% της αξίας του τιμολογίου. Έτσι, τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι τόσο υψηλά που τελικώς δεν τα πληρώνει κανείς.

Το σχέδιο για τα πρόστιμα στους καταναλωτές προβλέπει ότι όσοι καταγγείλουν τη μη έκδοση απόδειξης δεν θα πληρώνουν ενώ αν η παράβαση γίνεται από παρέα (π.χ μια παρέα σε μια ταβέρνα δεν ζητάει απόδειξη) τότε το πρόστιμο θα επιβάλλεται σε τουλάχιστον ένα μέλος της παρέας. Οι υπό κατάθεση διατάξεις για τα πρόστιμα στους καταναλωτές, έχουν ως εξής: (τις παρουσίασε το "Βήμα της Κυριακής").

* Επιβάλλεται πρόστιµο 100 ευρώ σε βάρος των φυσικών προσώπων, ιδιωτών - καταναλωτών, για τα οποία διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια προληπτικού φορολογικού ελέγχου είτε σε επαγγελµατική εγκατάσταση επιτηδευµατία είτε εκτός αυτής ότι δεν απαίτησαν ή δεν αποδέχθηκαν ή αποδέχθηκαν ανακριβή φορολογικά στοιχεία αξίας για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα τη µη έκδοση, τη µη εµπρόθεσµη ή την ανακριβή έκδοση στοιχείου από τον επιτηδευµατία.

* Για την επιβολή του προστίµου αυτού συντάσσεται άµεσα ∆ιαπιστωτική Πράξη - Απόφαση Επιβολής Προστίµου (∆Π-ΑΕΠ), που υπογράφεται από τα µέλη του συνεργείου ελέγχου και αντίτυπο αυτής παραδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος υπογράφει σχετικά για την παραλαβή και την αποδοχή της παράβασης. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η άρνηση αυτή σηµειώνεται σχετικά επί του σώµατος της ∆Π-ΑΕΠ. Αντίτυπο της ∆Π-ΑΕΠ παραδίδεται εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας στη ∆ΟΥ στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας διαπιστώθηκε η παράβαση.

* Το πρόστιµο επιβάλλεται σε βάρος του φυσικού προσώπου που συναλλάχθηκε και επί συνόλου φυσικών προσώπων που συναλλάχθηκαν από κοινού (παρέα) το πρόστιµο επιβάλλεται σε τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο.

* Το πρόστιµο καταβάλλεται εντός 10 ηµερών σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ, µε έκπτωση 50%. Στις περιπτώσεις µη καταβολής του προστίµου, αυτό βεβαιώνεται στη ∆ΟΥ στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας διαπιστώθηκε η παράβαση στο σύνολό της.

* ∆εν επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος φυσικού προσώπου ιδιώτη, εφόσον οι παραβάσεις µη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων σε βάρος επιτηδευµατία προέκυψαν από καταγγελία του ίδιου.
news247.gr
_

Δεν υπάρχουν σχόλια: