Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Συγχωνεύτηκαν τρεις οργανισμοί του υπουργείου Παιδείας

Στη συγχώνευση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συγχωνεύσεις έγιναν με κριτήριο «τη συγκέντρωση δυνάμεων για τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα με στόχο την υλοποίηση των πολιτικών του υπουργείου στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική και στην Πιστοποίηση Δομών και Προσόντων. Tο υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε συγχωνεύσεις φορέων που εκτός των άλλων, επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων».

Ο νέος ενιαίος φορέας, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), θα έχει τρεις κατευθύνσεις:

Πιστοποίηση Εισροών

Πιστοποίηση Εκροών

Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας.
_

Δεν υπάρχουν σχόλια: