Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Η διάσωση της ευρωζώνης σε επτά βήματα

Επτά σημεία-κλειδί για τη διάσωση της ευρωζώνης παραθέτει στο "μανιφέστο" του που δημοσιεύεται στους Financial Times ο μεγαλοεπενδυτής, Τζορτζ Σόρος. Δίνει μεγάλη βαρύτητα στο ρόλο της ΕΚΤ και του EFSF
Σχέδιο επτά σημείων για να σωθεί η Ευρώπη από τη κρίση παρουσιάζει ο μεγαλοεπενδυτής Τζορτ Σόρος  στους Financial Times χωρίς εισαγωγές και σχόλια.
Όπως υποστηρίζει για να αφήσουμε πίσω μας τη κρίση θα πρέπει  να ακολουθήσουμε κατά γράμμα επτά καίρια σημεία.
Πρώτον, θα πρέπει να κράτη-μέλη της ευρωζώνης να συμφωνήσουν ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου. Έπειτα θα πρέπει να απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να της ζητήσουν να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Κάτι που σημαίνει πως η ΕΚΤ θα παράσχει την απαραίτητη ρευστότητα και κατά συνέπεια το EFSF να αποδεχθεί τους κινδύνους φερεγγυότητας.
Δεύτερον, το EFSF θα αναλάβει τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ και το ΔΝΤ, μια κίνηση που σύμφωνα με τον Σόρο θα επιτρέψει μια εθελοντική μείωση του ελληνικού χρέους με τη συμμετοχή του EFSF.
Τρίτον, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός, EFSF, θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να εγγυηθεί το τραπεζικό σύστημα, όχι τα κρατικά ομόλογα. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναβάλλεται, αλλά θα εξακολουθεί να είναι σε εθνική βάση, όταν συμβαίνει. Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τη γερμανική θέση και είναι πιο χρήσιμο, από την άμεση αύξηση κεφαλαίου, για τη Γαλλία.
Τέταρτον, σε αντάλλαγμα για την εγγύηση οι μεγάλες τράπεζες θα συμφωνήσουν να πάρουν συγκεκριμένες οδηγίες από την ΕΚΤ, η οποία ενεργεί για λογαριασμό των κυβερνήσεων. Όσοι αρνηθούν δεν θα έχουν πρόσβαση στο εκτυπωτικό "παράθυρο" της ΕΚΤ, δε θα έχουν τα προνόμιά της.
Πέμπτον, εν συνεχεία η ΕΚΤ θα δώσει εντολή στις τράπεζες να διατηρήσουν συγκεκριμένα πιστωτικά όρια και χαρτοφυλάκια δανείων, ενώ θα διορίσει επιθεωρητές για τον έλεγχο των ρίσκων που οι τράπεζες παίρνουν. Μια τέτοια κίνηση αφαιρεί μία από τις σημαντικότερες πηγές της τρέχουσας πιστωτικής κρίσης και θα καθησυχάσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Έκτον, όσον αφορά την αντιμετώπιση ενός άλλου σοβαρού προβλήματος, της αδυναμίας ορισμένων κυβερνήσεων να δανείζονται με λογικά επιτόκια, η ΕΚΤ θα μειώσει το προεξοφλητικό επιτόκιο, και θα ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις αυτές να εκδίδουν έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου ενώ θα ενθαρρύνει τις τράπεζες να διατηρήσουν τη ρευστότητά τους, με τη μορφή αυτών των λογαριασμών αντί των καταθέσεων στην ΕΚΤ. Τυχόν αγορές της ΕΚΤ "αποστειρώνονται"/απομονώνονται από την ΕΚΤ με την έκδοση δικών της λογαριασμών.
Όλο αυτό επιτρέπει στις χώρες όπως η Ιταλία να δανειστούν βραχυπρόθεσμα σε πολύ χαμηλό κόστος, ενώ η ΕΚΤ δεν δανείζει στις κυβερνήσεις ούτε τυπώνει χρήμα. Οι χώρες- πιστωτές μπορούν να επιβάλουν έμμεσα πειθαρχία στην Ιταλία με τον έλεγχο του πόσο μπορεί η Ρώμη να δανειστεί με αυτόν τον τρόπο.
Τέλος, έβδομον, οι αγορές θα εντυπωσιαστούν από το γεγονός ότι οι αρχές είναι ενωμένες και έχουν επαρκή κεφάλαια στη διάθεσή τους.
"Σύντομα η Ιταλία θα είναι σε θέση να δανείζεται από την αγορά σε λογικές τιμές. Οι τράπεζες θα μπορούν να κάνουν αναδιάρθρωση του κεφαλαίου και τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα μπορούν να συμφωνήσουν για μια κοινή δημοσιονομική πολιτική σε μια πιο ήρεμη ατμόσφαιρα", καταλήγει.
http://news247
_

Δεν υπάρχουν σχόλια: