Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Παράταση δύο μηνών για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

Παράταση της προθεσμίας για τις συμβάσεις σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών αγροτών κατά δύο μήνες αποφασίστηκε, μετά από παρέμβαση της ΠΑΣΕΓΕΣ προς τον αρμόδιο υφυπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Μανιάτη και τη θετική ανταπόκριση του τελευταίου.

«Η αδυναμία, για αντικειμενικούς και ανεξάρτητους της θέλησής τους λόγους, πολλών επαγγελματικών αγροτών να προσκομίσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία (εγγυητική επιστολή, καταβολή δαπανών σύνδεσης κ.λ.π.) για την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης των Φ/Β σταθμών τους με τη ΔΕΗ, αλλά και η καθυστέρηση ανταπόκρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχετικά αιτήματα δανειοδότησης, καθιστούν τη σημαντική για τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας προσπάθεια εγκατάστασης αγροτικών φωτοβολταϊκών ιδιαίτερα επισφαλή, με κίνδυνο ακύρωσής της στην πράξη. Θεωρούμε απόλυτα αναγκαία την άμεση παρέμβασή σας για τη διευθέτηση του σημαντικού αυτού ζητήματος» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.
_

Δεν υπάρχουν σχόλια: